Chủ casino tại Quảng Ninh báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp inclusionydiscapacidad.uy

Mức lỗ trong quý III đã nâng số lỗ lũy kế của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 30/9 lên trên 529 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) cho thấy lợi nhuận thuần của tổ chức đạt 31 tỷ đồng, giảm gần 33tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn Khiến lợi tức đầu tư gộp âm 3,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 9 tỷ. 

Trừ các chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế 18,4 tỷ đồng quý III, đánh dấu quý thứ 16 quý liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận thuần của Quốc tế Hoàng Gia hơn 86 tỷ đồng, giảm 11phần trăm. Mức lỗ 9 tháng hơn 54 tỷ đồng đã nâng mức lỗ lũy kế của doanh nghiệp tính đến hết quý III trên 529 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, doanh nghiệp kỳ vọng có lãi 1,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình, tình hình kinh tế năm 2023 nói chung và thị trường du lịch nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người dân trong nước hạn chế đi du lịch. Trong Khi đó, khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, nhưng đất nước này đang áp dụng chính sách hạn chế người dân đi du lịch nước ngoài.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức đã vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia từ tháng 7/2022 và kỳ vọng tạo ra Power nguồn thu mới. Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đã tìm mọi giải pháp ổn định Power nguồn khhung bạoh hàng có sẵn, knhì thhung bạo Power nguồn khhung bạoh mới nhưng vẫn chưa bù đắp phí tổn. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của tổ chức. 

Tại cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia là 923 tỷ, ko thay đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều vào tài sản cố định.

Lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hơn 27 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong lúc dư nợ tài chính trên 180 tỷ đồng, chiếm 58tỷ lệ tổng nợ phải trả. Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 610 tỷ đồng.

 
 
minori porno gay porno gay porno animale porno filme cu poponari gay porno minori violati copii violati gay porno animale porno minore violate copii violati copii violati animale porno